Zestig tot negentig procent van de westerse bevolking krijgt ten minste eenmaal in het leven last van pijn in de lage rug. Hoewel de klachten meestal binnen zes weken vanzelf lijken te verdwijnen, ontwikkelt vijfenzeventig tot tachtig procent van de mensen binnen een jaar tijd opnieuw klachten. Na lage rug- en schouderklachten, komen nekklachten het meest voor. Dertig procent van de bevolking heeft in de loop van een jaar wel eens last van nekklachten. Ons centrum is volledig gespecialiseerd in onderzoek, behandeling en preventie van deze klachten.

Rugrevalidatie is een behandeling waaraan patiënten met chronische lage rug- of nekpijn kunnen deelnemen. Rugrevalidatie helpt bij chronische klachten aan uw rug of nek en helpt deze verminderen én voorkomen.

De onderscheidende behandelmethode van Rugcentrum Parkstad

Onze behandelmethode richt zich op stabilisatie van de lendenwervelkolom en bekkenbodem. De diepst gelegen rugspieren, buikspieren en bekkenbodemspieren worden verstevigd en houden de wervels daardoor in hun juiste positie. Deze dieper gelegen spieren beschermen uw rug tegen verkeerde en/of overbelasting van de tussenwervelschijven.

Hierdoor kunt u niet alleen bestaande klachten verminderen, maar deze ook voorkómen. U kunt daarbij denken aan een hernia of bekkeninstabiliteit. Het opbouwen van juist deze spiergroepen is in de moderne rugtherapie van groot belang.

Meten is weten!

Met onze geavanceerde “Back-Check” apparatuur wordt per afzonderlijke spiergroep getest welke spieren te zwak en welke spieren voldoende sterk zijn.

De wervelkolom dankt zijn stabiliteit en flexibiliteit aan een gecompliceerd systeem van vele banden en spieren. Slecht ontwikkelde spieren kunnen zorgen voor een balansverstoring in de wervelkolom en het bekken, waardoor de wervels en tussenwervelschijven worden overbelast. Verreweg de meeste rugklachten zijn het resultaat van (deels) verzwakte rug- en buikspieren.

Aan de hand van een speciale print wordt aan u uitgelegd waar zich de zwakke spieren van uw rug bevinden. Hierna bespreekt de fysiotherapeut met u een behandelprogramma op maat. De combinatie van fysiotherapie en chiropractie zijn erg belangrijk voor uw rugrevalidatie.

Neem een kijkje bij Rugcentrum Parkstad