Over onze kwaliteit

In Nederland kent het beroep chiropractie helaas geen erkenning en bescherming. Om toch te kunnen waarborgen dat de chiropractische behandeling wordt uitgevoerd door een goed getrainde chiropractor, die de volledige universitaire studie heeft afgerond zijn er 2 kwaliteitsorganen in het leven geroepen.

 

Nederlandse Chiropractoren Associatie (NCA)

Sinds haar oprichting in 1975 is de NCA de toonaangevende beroepsvereniging voor chiropractoren in Nederland. Om lid te worden van deze beroepsgroep dient de chiropractor zijn opleiding afgerond te hebben aan een erkende universiteit. Vervolgens moet er in het eerste jaar in Nederland bij- en nascholing gedaan worden, waarna een examen moet worden gehaald. Wanneer dit examen niet gehaald wordt, kan de chiropractor zich niet aansluiten bij de NCA. Hierdoor is de patiënt verzekerd van een betrouwbaar adres.

Daarna moet elk NCA-lid voldoen aan de hoge standaard van chiropractische zorg en aan de hoge eisen aan de bij- en nascholing en praktijkvoering. Elke 5 jaar wordt dit getoetst door de SCN.
De NCA staat voor kwaliteitexpertise, integriteit en duurzaamheid. Voor leden, patiënten, zorgprofessionals, verzekeraars en beleidsmakers is de NCA hét aanspreekpunt. De NCA ambieert wettelijke erkenning van chiropractie, integratie in de Nederlandse gezondheidszorg en een academische opleiding in Nederland.

Al onze chiropractoren zijn aangesloten bij de NCA.

Stichting Chiropractie Nederland (SCN)

De SCN heeft tot doel de kwaliteit van de in Nederland verleende zorg op het gebied van de chiropractie te bevorderen en te bewaken, conform de door de eerder genoemde Kwaliteitscommissie gestelde vereisten.

De SCN tracht haar doelstelling te verwezenlijken door middel van registratie, visitatie en het aangaan van contracten met individuele chiropractoren. De chiropractor die aan alle geformuleerde criteria (registratie-eisen) voldoet, mag zich laten inschrijven in het register van de SCN en zich vijfjaarlijks laten herregistreren.

De SCN voert elke 5 jaar tevens een visitatie uit bij de aangesloten praktijken en chiropractoren. Dit wordt meegenomen in de herregistratie.

Al onze chiropractoren zijn geregistreerd bij de SCN.

Opleiding

De opleiding tot chiropractor is een fulltime wetenschappelijke masteropleiding, die wordt afgesloten met een stagejaar.

Al onze chiropractoren zijn afgestudeerd aan het Anglo-European College of Chiropractic (AECC) in Bournemouth, Engeland. Dit is een vijfjarige universitaire opleiding met accreditatie van de European Council on Chiropractic Education. Het AECC staat wereldwijd bekend als een toonaangevende opleiding voor chiropractie.

Om deze opleiding te volgen, moet je het VWO met het profiel natuur en techniek hebben afgerond. Kijk op hun website voor meer informatie.

Wetgeving

Er zijn verschillende wetten waar wij onder vallen. Net als alle zorgaanbieders moeten wij ons hieraan houden. Dit zijn de wetten:

Wkkgz: Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg
WGBO: Wet inzake de Geneeskundige Behandelovereenkomst 

Klachtenregeling

Natuurlijk is ons er alles aan gelegen om de zorg aan u professioneel en zo zorgvuldig mogelijk tot uitvoer te brengen. Onze medewerkers houden zich daarbij strikt aan de beroepscode zoals die door het de Nederlandse Chiropractoren Associatie (NCA) en de Stichting Chiropractie Nederland (SCN) zijn vastgelegd. Tevens zijn onze medewerkers gehouden aan interne protocollen.

Mocht u desondanks niet tevreden zijn over de afwikkeling van uw hulpvraag, dan hopen wij dat u uw klacht kenbaar maakt. Dit kan u direct aan uw chiropractor melden, maar ook kan u een klacht telefonisch melden aan de assistente of via een emailbericht. De behandelend chiropractor wordt hiervan direct in kennis gesteld. De chiropractor zal aansluitend contact met u opnemen. In onderling overleg proberen wij samen tot een passende oplossing te komen waar alle betrokken partijen zich in kunnen vinden.

Is ondanks herhaaldelijk contact naar uw idee geen bevredigende oplossing gevonden voor uw klacht, dan heeft u de mogelijkheid om bij de beroepsvereniging (NCA) een officiële klacht in te dienen. Op dat moment wordt daar de klacht verder behandeld en treden de klachtenprocedures van de verenigingen in werking. Wij stellen in dat geval het klachtenprotocol van NCA aan u ter beschikking en verlenen alle benodigde medewerking.

Deze is te vinden via deze link naar de klachtenregeling van de Nederlandse Chiropractoren Associatie (NCA)