Podologie

Podocentrum Koenen is een praktijk voor podotherapie, podologie, podomanueel therapie, cosmetische nagelchirurgie en echografie voor voet en enkel.

Onze deskundige therapeuten behandelen personen met voetklachten aan het houdings- en/of bewegingssysteem, die voortvloeien uit een afwijkend functioneren en/of afwijkende stand van de voeten en benen.

Wij behandelen met als doel:

  • Het opheffen, verminderen dan wel compenseren van stoornissen in het steun- en bewegingsapparaat, door middel van steunzolen, orthesen, prothesen of andere hulpmiddelen aan de voet;
  • Het uitwendig bestrijden van aan de voet aanwezige huidaandoeningen;
  • Het voorkomen en bestrijden van nagelafwijkingen;
  • Het geven van advies over bestaande onderwerpen en over het individuele persoon geschikt schoeisel in verband met de (voet)klachten.

Onze praktijk is veelzijdig en heeft, naast de gangbare therapieën, zich gespecialiseerd in Podomanueel therapie, MSU echografie, Cosmetische nagelchirurgie, 3D-CADCAM freestechnieken en maakt bovendien gebruik van digitale drukmeetsystemen.

Ook sporters en Diabetisch Mellitus patiënten zijn in zeer bekwamen handen.
Podocentrum Koenen is een veelzijdig centrum waar de patiënt en service voorop staan.

Voor het maken van een afspraak kunt u contact met ons opnemen: (045) 405 93 39.
Uiteraard kunt u ook onze website bezoeken: podocentrumkoenen.nl

Advies nodig?

Bel: 045 203 10 13 of

Contact