Osteopathie

Wat is osteopathie?

Osteopathie is een geneeskunst waarbij de osteopaat gebruikmakend van zijn handen, het hele lichaam onderzoekt op mobiliteit/bewegelijkheid van alle weefsels en structuren. Daar waar er bewegingsverstoringen zijn van weefsel en/of structuur, kan de osteopaat met bepaalde manuele technieken dit bewegingsverlies herstellen. De grondlegger van de osteopathie is de Amerikaanse arts A.T. Still, die bemerkte dat alle lichaamsweefsels een zekere mate van beweeglijkheid hebben, en dat verlies van deze bewegelijkheid een negatieve invloed heeft op de gezondheid van de mens.

Bewegingen van het lichaam zijn niet alleen het buigen van de rug of het strekken van de knie. Er zijn ook bewegingen van weefsels die 24 uur per dag plaatsvinden waar we niet bij stilstaan zoals: het kloppen van een hart (100.000 per dag) of het samentrekken van het middenrif, dat verantwoordelijk is voor de ademhaling (2000 per dag). Ook deze kunnen een verlies van bewegelijkheid hebben.

Ook organen hebben hun beweeglijkheid: bijvoorbeeld de nieren leggen onder invloed van het middenrif 600 meter per dag af.

De schedel, die uit verschillende botstukken bestaat, heeft een zekere mate van beweeglijkheid.

De osteopaat spoort met zijn handen het verlies van beweging op en behandelt deze met zachte handgrepen. Niet de symptomen worden behandeld, maar de oorzaak van het bewegingsverlies. Is de normale beweging in de weefsels weer aanwezig, dan is het lichaam weer in staat de problemen zelf op te lossen.

Bewegingsverlies kan ontstaan door: ziekte, ongeval, operatie, stress of slechte levensgewoonten. Naast de behandeling van het weefsel, zal de osteopaat ook uw leef- en voedingsgewoonten bespreken.
De osteopaat onderscheidt drie bewegingssystemen:

  1. Het parietale systeem. Het voor ons bekende bewegingsapparaat, bestaande uit spieren, pezen, banden en gewrichten.
  2. Het viscerale systeem. Dit systeem omvat alle organen binnen het lichaam, denk aan spijsverterteringsorganen maar ook aan bloedvaten en het lymfestelsel.
  3. Het craniosacrale systeem. Dit systeem bevat schedel, hersenvocht, wervelkolom, zenuwen en het heiligbeen.

 

Bij alle bewegingen die we maken zijn alle drie de systemen betrokken. Wanneer er een bewegingsbeperking is, in welk systeem dan ook, heeft dit invloed op alle drie de systemen. Het gevolg is een afname van de stroming van het vocht in het lichaam, zoals bloed, lymfe en hersenvocht, en daarmee een afname van de functionaliteit en het zelfgenezend vermogen van het lichaam. Zo kunnen er klachten in het lichaam ontstaan, waarvan de oorzaak jaren geleden door een trauma is ontstaan. Zoals bijvoorbeeld rugklachten door een blaasontsteking.

De osteopaat onderzoekt welke van de 3 systemen primair is aan de klacht en behandeld deze met zachte en manuele technieken.

 

Uw osteopaat bij Rugcentrum Parkstad

Ralf Baggen, Osteopaat D.O. is aangesloten bij het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO) en alle zorgverzekeraars Nederland, Duitsland en België.

Klachtenregeling via het NRO.

Adres: Breukerweg 197A, 6412 ZK Heerlen

Telefoon: 06-50938824

Tarief: €55,30 exclusief BTW of €70,00 inclusief BTW per behandeling

Behandeling alleen via afspraak.

Advies nodig?

Bel: 045 203 10 13 of

Contact